STATUTY:

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut technikum

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

WSO:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

PODPISANE POROZUMIENIA

- Politechnika Warszawska Filia w Płocku

- Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Caritas Diecezji Płockiej

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Export – Import Adam Lipiński

- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sierpcu

- „Bank Żywności w Płocku”- Związek Stowarzyszenia