Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski

mgr Edyta Telesiewicz

mgr Anna Wróblewska

mgr Joanna Zielińska

mgr Dariusz Rybacki

Język angielski

mgr Agnieszka Koziara - Idzikowska

mgr Ewelina Lewandowska

mgr Joanna Rzepecka

mgr Katarzyna Różycka

lic. Aleksandra Sawicka

Język niemiecki

mgr Jolanta Watkowska

Język francuski

mgr Joanna Rzepecka

Język rosyjski

mgr Katarzyna Różycka

Historia

mgr Grzegorz Kędzierski

mgr Jacek Rzepecki

Wiedza o społeczeństwie

mgr Zofia Froncek

mgr Jacek Rzepecki

Historia i społeczeństwo

mgr Grzegorz Kędzierski

mgr Jacek Rzepecki

Wiedza o kulturze

mgr Anna Wróblewska

Matematyka

mgr Małgorzata Dymczak

mgr Justyna Kratkowska - Dul

 

mgr Marta Mańkowska

 

mgr Marlena Szymańska 

Fizyka i astronomia

mgr Małgorzata Dymczak

Chemia

mgr inż. Monika Kędzierska

mgr Jolanta Wiśniewska

Biologia

mgr Maria Gołębiewska

Geografia

mgr Małgorzata Dymczak

mgr Jacek Rzepecki

mgr Maria Gołębiewska

mgr Maria Studzińska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Elżbieta Popis - Zelmańska

mgr Lilla Olejniczak

mgr Zofia Froncek

Religia

mgr Bogusława Krajewska

ks. Mateusz Kawczyński

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Mariusz Bruździński

mgr Aneta Kaczyńska

mgr Małgorzata Opalska

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Maria Jamiołkowska

mgr Lilla Olejniczak

mgr Magdalena Peda

mgr Małgorzata Piasecka

mgr Elżbieta Popis-Zelmańska

mgr Katarzyna Makowska

Przedmioty zawodowe spedycyjne

mgr Maria Jamiołkowska

mgr Małgorzata Piasecka

mgr Elżbieta Popis - Zelmańska

mgr Dariusz Zieliński

mgr Katarzyna Makowska

Edukacja pożarnicza

mł. bryg. mgr inż. Waldemar Goczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariola Przybyłowska

Przedmioty zawodowe obsługi turystycznej

mgr Lilla Olejniczak

mgr Edyta Wawrowska - Wójcik

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Dudzińska

mgr Bartłomiej Kanty

mgr Marcin Rokicki

mgr Maria Studzińska

Psycholog szkolny

mgr  Marta Rokicka

Pedagog szkolny

mgr Anna Stahlke

Biblioteka szkolna

mgr Mariola Przybyłowska

mgr Agnieszka Laskowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Makowska Katarzyna- Sekretarz Szkoły

Kowalska Anna- samodzielny referent do spraw kadr

Mroczkowska Mariola- starszy referent

Sawicka vel Sawczenko Anna- referent

PRACOWNICY OBSŁUGI

Gruczyk Iwona

Marcinkowska Zofia