KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski

mgr  Rybacki Dariusz

mgr Telesiewicz Edyta

mgr Wróblewska Anna

mgr Zielińska Joanna

Język angielski

mgr Koziara - Idzikowska Agnieszka

mgr Lewandowska Ewelina

mgr Pietrzak Łukasz

mgr Różycka Katarzyna

mgr Rzepecka Joanna  

mgr Sawicka Aleksandra

Język niemiecki

mgr Watkowska Jolanta

Język francuski

mgr Rzepecka Joanna

Język rosyjski

mgr Kątowska Iwona

mgr Różycka Katarzyna

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Kędzierski Grzegorz

mgr Rybacki Dariusz

mgr Rzepecki Jacek

Wiedza o kulturze

mgr Wróblewska Anna

Matematyka

mgr Dymczak Małgorzata

mgr Kratkowska - Dul Justyna

mgr Mańkowska Marta

Fizyka i astronomia

mgr Dymczak Małgorzata

Chemia

mgr inż. Kędzierska Monika

mgr Wiśniewska Jolanta

Biologia

mgr Gołębiewska Maria

Geografia

mgr Dymczak Małgorzata

mgr Gołębiewska Maria

mgr Rzepecki Jacek

mgr Studzińska Maria  

Religia

ks. Jakubowski Jarosław

mgr Krajewska Bogusława

mgr Tłusty Aldona

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kaczyńska Aneta

mgr Opalska Małgorzata

mgr Walczak Katarzyna

mgr Zieliński Dariusz

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Jamiołkowska Maria

mgr Kamińska Ewelina

mgr Olejniczak Lilla

mgr Peda Magdalena

mgr Piasecka Małgorzata

mgr Popis-Zelmańska Elżbieta

Przedmioty zawodowe spedycyjne

mgr Jamiołkowska Maria 

mgr Popis - Zelmańska Elżbieta

mgr Zieliński Dariusz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Przybyłowska Mariola

Przedmioty zawodowe organizacji turystyki

mgr Olejniczak Lilla

mgr Wawrowska - Wójcik Edyta

Wychowanie fizyczne

mgr Dudzińska Joanna

mgr Kanty Bartłomiej

mgr Rokicki Marcin

mgr Studzińska Maria

Psycholog szkolny

mgr Rokicka Marta

Pedagog szkolny

mgr Biegańska Anna

Biblioteka szkolna

mgr Kątowska Iwona

mgr Laskowska Agnieszka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Makowska Katarzyna- Sekretarz Szkoły

Mroczkowska Mariola- starszy referent

Rudzińska Katarzyna - referent ds kadrowych

Sawicka vel Sawczenko Anna-  starszy referent

PRACOWNICY OBSŁUGI

Cichocka Dorota

Dybowska Marzanna

Gruczyk Iwona

Nagiewicz Hanna

Petrykowska Joanna

Zdrojewska Agnieszka